Historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-12 18:48 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

750 miljoner fram till 2026 i en historisk satsning på ökad trafiksäkerhet i Stockholm beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Alla stadsdelar får åtgärder för oskyddade trafikanter och för att få fler bilister att hålla skyltad hastighet.

Säkrare och färre konflikter när Strömbron byggs om för gående och cyklister

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 06:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dag blir det byggstart för en framkomlig och trafiksäker gång- och cykellösning längs Strömbron och Stallgatan. Ett bilkörfält på Stallgatan och ett bilkörfält på Strömbron görs om till cykelbanor och bredare trottoarer. Den nya utformningen kommer att öka säkerheten och minska konflikterna mellan cyklister och gående.

Fortsatt förbättrade restider för buss 4

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-09-02 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Körtiden för buss 4 har kortats ytterligare, totalt 9 procent eller 5 till 7 minuter i restid sedan 2013, visar en ny studie från Stockholms stad. Busskörfält och svängförbud för övriga fordon i korsningar gör att stombussen nu kommer fram i jämnare och högre hastighet. Nu startar åtgärderna för att även buss 1 enklare ska komma fram.

MP: Inför bilfria zoner vid alla låg- och mellanstadieskolor i Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-08-15 12:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Att barnen ska råka ut för en trafikolycka på väg till skolan är alla föräldrars värsta mardröm. Oron har ofta sin grund i osäkra resvägar till och från skolan. Till exempel kan det saknas sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen. Miljöpartiet i Stockholms stad har tagit fram tre förslag för att garantera barns säkerhet till och från skolan.