Förtroendevald i Svenska Kyrkan? Vi har boken för dig!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-07 14:04 CEST - Verbum AB

I ett samarbetsprojekt mellan Verbum Förlag, Sensus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska Kyrkans Unga kommer nu en bok som vill rusta de förtroendevalda för uppdraget i Svenska kyrkan.