Glädjebesked för Södertörns högskola - i praktiken ett universitet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-06-30 10:06 CEST - Södertörns högskola

Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden. Södertörns högskola likställs därmed i praktiken med ett universitet inom områdena historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Inom dessa områden finns en stor andel av högskolans undervisning och forskning.

Symposium sätter ljus på undangömd kunskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-05-20 11:21 CEST - Södertörns högskola

Runt om i Sverige och andra länder finns en stor mängd äldre avhandlingar - en skatt av vetenskapliga texter som länge varit förbisedd. Vid ett symposium 21 maj på Södertörns högskola samlas forskare och bibliotekarier från länderna kring Östersjön för att gemensamt diskutera hur detta vetenskapliga material ska tillgängliggöras för forskare i världen.

Bokpresentation: Inte bara Stasi...

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-11-12 12:11 CET - Södertörns högskola

Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola, presenterar sin bok Inte bara Stasi... den 19 november klockan 16.30 på Södertörns högskolas bibliotek.Birgitta Almgen har under en lång följd av år intresserat sig för svensk-tyska förbindelser under 1900-talet och har tidigare publicerat böcker om akademiska och kulturella relationer mellan Sverige och det nazistiska Tyskland.De senaste åren har hon varit ledare för forskningsprojektet "Kontakt och konflikt: Sverige - DDR. Retorik och politik kring Östersjön" vid Södertörns högskola, och det är inom ramen för det projektet som hennes nya bok tillkommit.Boken har - föga överraskande - rönt stor uppmärksamhet; det är ett brännbart ämne i vår samtidshistoria den behandlar. Men Birgitta Almgrens forskning väcker intresse också därför att den aktualiserar mer generella frågor om demokratiers förhållningssätt till diktaturer. Birgitta Almgren kommer under presentationen att ge en personlig bakgrund till boken samt berätta om tyngdpunktsområden som DDR ansåg viktiga att infiltrera i Sverige. Ur recensioner: "Med 'Inte bara Stasi' har Birgitta Almgren grävt fram och presenterat ett material ingen som i framtiden vill analysera förhållandet mellan Sverige och DDR kan gå förbi." Dagens Nyheter 29 oktober 2009 "Boken bygger på gedigna källstudier. Under fem år har Birgitta Almgren plöjt genom akter i tyska arkiv. Sin analys av de skriftliga källorna har hon kompletterat med intervjuer av tidsvittnen i Sverige och Tyskland. Trots sin vetenskapliga tyngd är boken spännande lektyr." Svenska Dagbladet 9 november 2009 När? Torsdag 19 november klockan 16.30Var? Hörsal UB 425 i Biblioteket, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg Viktigt: Begränsat antal platser! Förhandsanmälan till erland.jansson@sh.se senast måndagen 16 november.

Medievetarprogrammet - ett helt nytt program som kombinerar teori och praktik!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-04-01 15:22 CEST - Södertörns högskola

Programmet har en tydlig koppling mot arbetslivet, den ger praktiska färdigheter och teoretiska perspektiv på marknaden, samtidigt som studenterna tränas i kritiskt och analytiskt tänkande. Huvudämne för programmet är Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV).

Gott betyg till kvalitetsarbetet vid Södertörns högskola

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-03-19 15:13 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola deltar i två av de nya gymnasiala spetsutbildningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2009-01-15 13:15 CET - Södertörns högskola

Södertörns högskola deltar i två av de tio gymnasiala spetsutbildningar som Skolverket nyligen beslutat om.

Kultur och Entreprenörskap - ny kurs för konstnärliga verksamheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2008-12-04 13:56 CET - Södertörns högskola

Den kulturella industrins betydelse och framväxt Idag behövs nya kunskaper och det ställs andra krav på dagens yrkesverksamma konstutövare, som överskrider det rent konstnärliga uttrycket. Den kulturella industrin ökar dramatiskt i Sverige och Europa och kulturens betydelse inom regional och kommunal utveckling blir allt tydligare - samtidigt som näringsliv och organisationer börjat använda de konstnärliga uttryckssätten och processerna för att idéutveckla och positionera sig.Kultur & Entreprenörskap - om kursenIntentionen med kursen är att utöka studenternas möjligheter och att vidga förståelsen för entreprenörskap. Kursen kommer att ge konkreta kunskaper i idéutveckling, marknadsföring, omvärldsorientering, projektledning och juridik mm. För att göra den affärsmässiga delen av entreprenörskapet mer hanterbar innehåller kursen metoder för att utveckla kulturella verksamheter, idémässigt såväl som ekonomiskt. Utbildningen är en fristående kurs och omfattar 30 högskolepoäng, halvfart dagtid. Kursen kommer till stor del att vara praktiskt inriktad, och inkludera arbete med pågående projekt som case. Kontakt