Byggbranschen utbildar i energibyggnad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-31 18:03 CEST - Energikontor Sydost

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

Kunskap om dyslexi når inte ut till lärare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-24 16:54 CEST - Dyslexiförbundet

Varför når inte kunskap om effektiv undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter ut till lärarna? Det var en av frågorna som diskuterades under hearingen om dyslexi som hölls den 23 maj 2017. Prins Carl Philip höll det inledande talet och satt sen i publiken och lyssnade till föreläsning och panelsamtal. Andra frågor som diskuterades var att det saknas en nationell utbildningsplan för lärarutbildningarna, att osäkerheten bland lärare och elever är stor om vilket stöd eleverna har rätt till, och hur vi kan få hela styrkedjan från Skolverket till lärare att fungera.

Utbildning för arbetsgivare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-17 16:54 CET - Misa AB

AUTISM OCH ASPERGER PÅ JOBBET En kostnadsfri utbildning för arbetsgivare som önskar höja kompetensen, se styrkor och fördelar med autism och Asperger på jobbet.

Stor terminsavslutning för elever i Mot nya höjder

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-16 15:26 CET - Region Kronoberg

På torsdag anordnar Mot nya höjder tre konserter för lärare och elever i Kronobergs län. Konserterna är en avslutning på höstterminen Make Sound Happen och riktar sig till de klasser som engagerat sig mest i Mot nya höjder under hösten.

Söktrycket till Södertörns högskola ökar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-02 10:39 CET - Södertörns högskola

Pressinbjudan: Timrå gymnasium anordnar Techcamp 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-14 12:51 CET - Timrå kommun

Den 17 november anordnar Timrå gymnasium den regionala innovationstävlingen Techcamp 2016. Totalt deltar cirka 140 andraårselever från Teknikcollege i Västernorrland. Årets uppdragsgivare är Permobil.

Brev till Utbildningsdepartementet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-04 15:40 CET - Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen i Eskilstuna skickar under fredagen ett brev till Utbildningsdepartementet med en förfrågan om att se över Eskilstuna kommuns ansökan om lärarlönelyftet. Parallellt förbereds ett ärende om kommungemensam internkontroll avseende ansökan om statliga medel.

Forskningssamarbete i Eskilstuna ska förbättra skolresultaten i matematik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-26 13:11 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun, Sparbanken Rekarne och Mälardalens högskola startar nu en gemensam satsning för att ta fram nya läromedel för svensk matematikundervisning. Syftet är att ge lärare bättre resurser för undervisning i matematik och därigenom ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Vad har hänt i skolpolitiken?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-30 08:53 CEST - Dyslexiförbundet

Under Almedalen 4-5 juli arrangerar vi fyra seminarier med fokus på en hållbar skola och fungerande arbetsliv för personer med läs-, skriv- och räknesvårigheter. Det tredje seminariet handlar om vad som händer i skolpolitiken för elever med läs-, skriv- och räknesvårigheter

Barn- och utbildningsförvaltningens budget i balans vid delår 1

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-14 12:20 CEST - Eskilstuna kommun