Production for future stimulerar ungas intresse av teknik och industri

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-01-29 15:11 CET - Västra Götalandsregionen

Industriell verksamhet handlar om många delar, med olika slags typer av arbete och med stor variation. Dagens industri och framtidens tillverkning blir också mer och mer intresserad av att ha en flexibel produktion. Det ställer krav på fabriker att snabbt kunna ställa om till nya produktvarianter för att vara konkurrenskraftig. Projektet Production for future är med och visar hur i en ny minifabrik på Lindholmen.

Västra Götalandsregionen hjälper den västsvenska besöksnäringen att kompetensutveckla och behålla anställda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-18 12:59 CET - Västra Götalandsregionen

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

Prioritering och fördelning av ST-tjänster och satsning på betald utbildning till specialistsjuksköterskor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-23 13:24 CEST - Västra Götalandsregionen

Personalutskottet fattade idag ett flertal viktiga beslut för att säkerställa bemanning och kompetens inom sjukvården. Det handlar om beslut och prioriteringar riktade mot läkarnas ST-utbildning och om inriktningen av satsningen på betald specialistsjuksköterskeutbildning.

Beslut i naturbruksstyrelsen – elever flyttas från Dingle medan Strömma blir kvar till 2017

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-11 10:49 CET - Västra Götalandsregionen

Den 10 mars 2016 träffades Naturbruksstyrelsen för att ta beslut om en eventuell flytt av gymnasieeleverna från naturbruksskolorna Dingle och Strömma. Styrelsen beslutade vid mötet att gymnasieeleverna vid Dingle flyttas medan Strömmas elever inte påverkas.