Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-05-18 10:00 CEST - Naturvårdsverket

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Utsläppen ner fem procent inom utsläppshandeln (rättad text, se nedan)

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-03 08:49 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. I Sverige minskade framförallt utsläppen från el- och värmeproduktion, mineralindustri och raffinaderier, medan utsläppen från stålproduktionen däremot ökade. Det går även att se relativt stora regionala skillnader inom Sverige.

Utsläppen ner fem procent inom utsläppshandeln

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-03 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. I Sverige minskade framförallt utsläppen från el- och värmeproduktion, mineralindustri och raffinaderier, medan utsläppen från stålproduktionen däremot ökade. Det går även att se relativt stora regionala skillnader inom Sverige.

Utsläppshandeln vidgas

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-14 10:04 CET - Naturvårdsverket

Från den 1 januari är EU:s utsläppshandel sammankopplad med den i Schweiz. Det innebär ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter och en likvärdig prissättning på de två marknaderna. En konsekvens blir att det krävs utsläppsrätter för att flyga till och från Schweiz.

Naturvårdsverket får viktig roll inom den internationella utsläppshandeln för flyget

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-11-04 13:10 CET - Naturvårdsverket

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

Minskad tilldelning av gratis utsläppsrätter stärker utsläppshandeln

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-01 10:15 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har nu lämnat in en förteckning till Europeiska kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. Regelverket som styr antalet utsläppsrätter som kan ges gratis har blivit striktare, vilket stärker utsläppshandelssystemet ytterligare.

Internationella experter diskuterar utsläppshandel i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-27 08:12 CEST - Naturvårdsverket

Hur är det möjligt att stärka EU:s system för handel med utsläppsrätter? Det ska ett antal nationella och internationella experter diskutera på en workshop som arrangeras av Naturvårdsverket idag den 27 maj.

Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-05-07 13:03 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppen 2018 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var knappt 19,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att utsläppen i princip legat på samma nivå sedan 2013.