Manifestation mot utbyggnaden av Preemraff

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-11 16:15 CET - Jordens vänner

Den 10e mars inleds förhandlingar i Lysekil med anledning av Regeringens tillåtlighetsprövning av oljeföretaget Preems ansökan om utökad verksamhet. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Med anledning av detta kallar folkinitiativet Stoppa Preemraff till en stor manifestation i Lysekil och bjuder alla att närvara för att uppmana regeringen att stoppa utbyggnaden av raffinaderiet och påbörja avvecklingen av det fossila. I samband med förhandlingarna planerar initiativet även att tillkännage ett upprop med underskrifter från en bred front av organisationer och personer som enats i sitt motstånd mot utbyggnaden.

Sveriges klimatutsläpp ökade första kvartalet 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-30 09:32 CEST - Naturvårdsverket

Jämfört med samma kvartal förra året har Sveriges klimatutsläpp ökat med 3,6 procent. Ökningen beror framförallt på en högre användning av fossila bränslen för el och fjärrvärme, men även andra sektorer har bidragit. För att Sverige ska nå klimatmålen måste utsläppen minska snabbt och en omställning behövs i alla sektorer.

Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-25 09:25 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket publicerar i dag färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris