Pressinbjudan: Kalmar kommun presenterar socialt stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-23 15:11 CEST - Kalmar kommun

Fokus i samhället är som sig bör på att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Men pandemin för även med sig en stor risk att de psykiska och sociala problemen ökar i samhället.

Så motverkar Sverige mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-02-05 11:39 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Ett omfattande arbete pågår för att genomföra Sveriges nationella strategi när det gäller området mäns våld mot kvinnor. Men det är tydligt att arbete kvarstår. Bland annat saknas ofta viktiga perspektiv i arbetet, främst funktionsnedsättning och flickors utsatthet för våld. Det visar Jämställdhetsmyndighetens uppföljning av strategin.

Så ska samhället bättre upptäcka våld från närstående

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-08-30 08:50 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

Regeringen beslutade i går att Jämställdhetsmyndigheten ska samordna insatser för att upptäcka fler fall av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

10 000 användare av en webbkurs om våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-04-26 10:41 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

På drygt ett halvår har cirka 10 000 personer runt om i Sverige gått en webbkurs om våld i nära relationer. Kursen, som lanserades i höstas, vänder sig till personal över hela landet som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

Stockholm antar program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-30 07:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ikväll den 30 januari antar Stockholms stads kommunfullmäktige ett nytt program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck år 2017-2020. Det är första gången som staden antar ett program mot hedersrelaterat våld och förtyck. Tidigare fanns ett kvinnofridsprogram som nu blir mycket mer omfattande. I det nya programmet stärks det förebyggande arbetet och stadens kompetenser om våld ska höjas och förstärkas genom utbildningsinsatser. Programmet slår också fast att staden ska arbeta normkritiskt och med ett tydligt barnperspektiv. Våld mot män och HBTQ-personer ingår i programmet och flera sårbarhetsfaktorer som påverkar en individs utsatthet för våld, såsom att ha en funktionsnedsättning eller att vara äldre, lyfts. Programmet innehåller 5 långsiktiga mål och 35 delmål som berör hela stadens verksamheter, nämnder och bolag.

Viktig Intressant Person sprider kunskap om känslor, relationer och våld

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-08-05 10:56 CEST - Eskilstuna kommun

Vilken kunskap bidrar till att minska risken för destruktiva relationer för personer med intellektuell funktionsvariation/psykisk funktionsnedsättning? På vilket sätt kan vi göra kunskap om känslor, gränser och våld tillgänglig? Dessa frågor fick Åsa Johansson, kvalitetssäkerhetssamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen och personer den här typen av funktionsnedsättning tillfälle att berätta om under Almedalsveckan sista veckan i juni.