Ett tjugotal försvarstolkar har fortfarande skyddsskäl

Press Releases - Published: 2018-05-31 15:00 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

2016 konstaterade Migrationsdomstolen att de lokalanställda tolkar som tjänstgjort med Försvarsmakten i Afghanistan ansågs ha en ”särskild anknytning” till Sverige och kunde därför beredas uppehållstillstånd i enlighet med Utlänningslagen 5 kap. 3 a §. Två år efter domen har inget hänt från myndighetshåll och enligt Sveriges Veteranförbund finns ett tjugotal tolkar kvar som enligt lag har rätt att få sina ärenden prövade.

Riksdagsledamoten Annicka Engblom utses till Årets veteran 2018

Press Releases - Published: 2018-05-29 19:10 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

I samband med firandet av Veterandagen under tisdagen fick riksdagsledamoten Annicka Engblom ta emot Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse: Årets veteran. Annicka Engblom tilldelas utmärkelsen för sitt uppriktiga engagemang för veteraner och veteranfrågor.

På Veterandagen i morgon utses Årets veteran 2018

Press Releases - Published: 2018-05-28 11:00 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

Tisdagen den 29 maj inträffar Veterandagen, som sedan förra året också är allmän flaggdag, för att hedra Sveriges veteraner. I samband med firandet delar Sveriges Veteranförbund ut utmärkelsen Årets veteran. Prisutdelningen äger rum vid en ceremoni på det officiella Veterandagsfirandet vid veteranmonumentet Restare utanför Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Eskilstuna hedrar utlandsveteraner 29 maj

Press Releases - Published: 2018-05-28 09:12 CEST - Eskilstuna kommun

Veterandagen är en årlig ceremoni som genomförs i Sverige 29 maj. Dagen är även en allmän flaggdag. Fredsbaskrarna Södermanland kommer i samverkan med Eskilstuna kommun att uppmärksamma Veterandagen på olika sätt.

Eskilstuna hedrar utlandsveteraner

Press Releases - Published: 2018-05-22 07:45 CEST - Eskilstuna kommun

Callis Amid är Årets Veteran

Press Releases - Published: 2016-05-29 16:30 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

I samband med firandet av Veterandagen på söndagen fick Callis Amid ta emot Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas finaste utmärkelse, Årets Veteran. Callis Amid har bland annat en längre tid engagerat sig för de afghanska tolkarna och fått myndigheter och regering att ändra sin inställning till statens plikt att skydda de lokalanställda tolkarna.