Veteraner vill vässa politiken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-25 13:15 CET - Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sveriges veteraner efterlyser större intresse från politikerna, vill delta i samhällets krisberedskap och bidra med sina erfarenheter i skolan. Det framkom när Sveriges Veteranförbund (SVF) på tisdagen presenterade sitt förslag ”Veteranpolitik för Sverige” för försvarsminister Peter Hultqvist (S). Mötet genomfördes digitalt och lockade företrädare för alla Sveriges 29 veteranföreningar från Skåne till Norrland.