Höjda ersättningar för eftersök av vilt i oktober

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-09-03 10:57 CEST - Naturvårdsverket

Föreskrifter om ersättning för eftersök upphävs den 1 oktober 2021. De nya föreskrifterna beräknas träda ikraft den 1 december. De nya reglerna med höjda ersättningsnivåer kommer genom en övergångsbestämmelse tillämpas för uppdrag som utförts från och med den 1 oktober 2021.

Höjning av ersättning vid eftersök av trafikskadat vilt på gång

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-01 13:09 CET - Naturvårdsverket

Det är viktigt med en väl fungerande eftersöksorganisation för att minska lidandet för vilda djur som skadas i trafiken. Ersättningarna till eftersöksjägare har varit på samma nivå under drygt tio års tid. För att skynda på arbetet för att kunna höja ersättningarna kommer detta nu att hanteras i en egen föreskrift.

Extra analys av beskattningsmodell för varg färdig

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-13 14:40 CET - Naturvårdsverket

Nu är den nya analysen av beskattningsmodell för varg färdig. Den visar på något ändrade värden jämfört med tidigare beskattningsmodell.

Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-12-16 15:53 CET - Naturvårdsverket

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är de preliminära förslagen på förändringar relativt omfattande.

Länsstyrelserna får fortsatt möjlighet att besluta om licensjakt på lodjur

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-28 10:35 CEST - Naturvårdsverket

Lodjurspopulationen i Sverige har under de senaste åren legat på en stabil nivå och över gränsen för gynnsam bevarandestatus. Därför beslutar Naturvårdsverket att samtliga länsstyrelser förutom Gotland, där inga lodjur finns, får fortsätta att besluta om licensjakt efter lodjur.