Almedalsseminarium: 25 år av skolreformer - hur började det?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-01 11:27 CEST - Södertörns högskola

Svenska försvaret efter kalla kriget – förnyelse eller förfall?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-12-29 10:35 CET - Södertörns högskola

Vad innebar kalla krigets slut för Sveriges försvar? Vilka krav ställde en ny säkerhetspolitisk situation på vårt land? Välkommen till ett vittnesseminarium den 16 januari arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola i samarbete med Försvarshögskolan.

Vad hände vid maktskiftet 2006?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-09-08 14:01 CEST - Södertörns högskola

Vad hände på departementsnivå vid regeringsskiftet 2006? Hur förberedde man sig och vilken roll spelade erfarenheterna från tidigare borgerliga maktskiften? Vad betydde alliansbyggandet för själva maktskiftet? Välkommen till ett vittnesseminarium den 14 september arrangerat av Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola.

Det började i Polen – Sverige och Solidaritet 1980-81

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-12-03 09:14 CET - Södertörns högskola

Den 13 december klockan 13-16 arrangerar Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns högskola ett vittnesseminarium om de svenska kontakterna med den polska oppositionsrörelsen under 1980-talet. Centrala aktörer från tiden berättar i dialog med forskare. Lokal Svarta lådan, Södertörns högskola, Flemingsberg.